BOEKEN

HOME >> BOEKEN

MIJN BOEKEN

IN KLEUR GEZEGD

 

Samenvatting

In dit boek neemt Angelique Nossent je mee op haar ontdekkingstocht naar de invloed van kleuren in ons leven. Kleuren als een zichtbare 'trilling' dienen als een belangrijk communicatiemiddel en zijn daarom een essentïele factor in ons levensproces van bewustworden. De sfeer op een plek, onze gemoedstoestand en zelfs onze onderlinge communicatie zijn te ervaren als een kleur. Door de kleuren in ons leven te zien kunnen wij bewust met de kleuren gaan werken en zo meester worden over onze beleving van de wereld. Hiermee begint onze ontwikkeling richting harmonie en bewustzijn.

 

Angelique beschrijft zonder schroom haar eigen persoonlijke weg om ons te laten zien hoe wij als mensen het bewust worden van kleuren in ons leven kunnen gebruiken voor ons welzijn. Dit doet zij aan de hand van onze zichtbare kleuren die voor haar de verschillende, soms uitzondelijk heftige, periodes in haar leven vertegenwoordigen. Daarnaast verduidelijkt ze dit proces met voorbeelden uit wetenschappelijk onderzoek en hedendaagse spirituele literatuur en ervaringen van zichzelf en 'gewone' Nederlanders. Verschillende oefeningen helpen je als lezer om zelf te ervaren wat Angelique bedoelt.

 

Prijs € 27,95

inclusief 9 % b.t.w. en  verzendkosten

SFEER IN BEWUSTZIJN

Samenvatting

Sfeer is voor ons vaak een gezelligheid. Voor mij is het veel meer dan dat. Het is een manier van waarnemen geworden.

Na bijna 15 jaar onderzoek is mijn stelling dat sfeer tot stand komt door het samenspel van 10 elementen. Denk aan licht, kleur, geluid, stijl en geur. Maar ook energie van een plek, de uitstraling en het klimaat geven jou het tiende element: gevoel. Juist dit voelen wat omgevingen, mensen, dieren en planten met je doen is uiterst belangrijk voor je veilig en gelukkig voelen. Als gebiedsontwerper ben ik mij dan ook bewust dat ontwerpers een grotere rol hebben om energetisch 'juist' te ontwerpen. Sfeer in bewustzijn gaat over hoe je sferisch kunt waarnemen. Waarneming onthult ons wat wij in de stoffelijke en onstoffelijke werelden kunnen weten. Als gevolg van weerstand en angst komen we dikwijls vast te zitten in de stoffelijke wereld. We ervaren een hogere opeenvolging van hogere niveau's van bewustzijn-en-sfeer als we evalueren. We ervaren eenheid.

 

Angelique Nossent is gebiedsontwerper bij de gemeente Rotterdam en eigenaar van onderzoek- en ontwerpbureau Begane Grond. In haar zoektocht naar sfeer ontwikkelde zij een theorie en een tool. De theorie leert je sferisch waarnemen, het sfeerlabel is hiervoor een digitaletool waarmee sferen in kaart gebracht worden. Naast je innerlijke geluk waar de laatste tijd veel aandacht voor is geweest is het nu het moment om ons uiterlijk geluk vorm te geven.

 

Prijs € 22,95

inclusief 9% b.t.w. en verzendkosten

IN DE VORM VAN SFEER

 

Samenvatting

Wat als alles om ons heen vast lijkt maar vloeibaar is? Deze vloeibare, onzichtbare energieën zijn voor mij de sferen waarin we

leven, werken, slapen, en Zijn. Deze sferen bestudeer ik sinds 2001.

De sferen zijn er eerder dan de beleving en zijn een gevolg van de wisselwerking van energie tussen mens, dier, plant en plek. Met onze

sferen geven wij uitdrukking aan de graad van ons bewustzijn. Vier kanten van ons menszijn (de fysieke, emotionele, mentale en spirituele) werken samen bij het bewust worden van ons ware Zelf. Sferen zijn hierbij

duidelijke richtingaanwijzers. Als landschapsontwerper heb ik mij een tijd

omgevingsdokter genoemd. Dit dekte maar ten dele de lading. Ik werk nu als sferologe en zet sfeer om in vorm. Deze is vloeibaar en

vast, voelbaar en (on)zichtbaar. Meer geluk wordt gecreëerd door ontwerp en ontwerpproces samen te laten vallen met de behoeften voor gebruik en beleving van mensen, planten, bomen en dieren. Waarnemen geeft bewustzijn. Niets is wat het lijkt. We weten ook niet zeker of we allemaal dezelfde vormen zien en ervaren. Het ontwerpen van omgevingen is

maatwerk op trillingfrequenties voor en met de mensen die er gebruik van maken. In dit boek neem ik je mee naar de vorm van sfeer en de sfeer in de vorm.

 

Angélique Nossent (1968) is sferologe en tuin- en landschapsontwerper.

Ze is werkzaam binnen haar onderzoeks- en ontwerpbureau Begane Grond en als ontwerper & onderzoeker bij de gemeente Rotterdam. Van 2008 tot en met 2013 schreef zij de Column Angélique over Sfeer.... voor de Terra Architectura. Deze en meer artikelen zijn in dit boek gebundeld.

 

Prijs € 36,50

inclusief 9% b.t.w. en verzendkosten

 

Vragen?

Heb je een vraag, stuur mij een mail of vul het contactformulier in.