Wat is sferologie? Ontwerpen aan sfeer als basis.


INTRODUCTIE

Een mens is energetisch met zijn gedachten en gevoelens verbonden met zijn omgeving.

Ieder mens is heel goed in staat om prikkels, ook die buiten hemzelf, aan te voelen, hoewel de één daar beter in slaagt dan een ander.

 

Mijn naam is Angelique Nossent en ik werk als Sferologe bij Sfeer.center, naast mijn baan als landschapsontwerper bij de gemeente Rotterdam.

In mijn vak als landschapsontwerper ben ik 30 jaar werkzaam en daarnaast bekwaam ik mij al 20 jaar in het duiden van de wereld in sferen. Ik noem dit sferologie.

De reden dat ik mij ben gaan bekwamen als sferologe, heeft te maken met het feit dat ik synestheet ben. Dat betekent dat ik kleuren zie bij mensen, bij objecten en in ruimtes, zowel binnen als buiten.

 

Sferen in de buitenruimte ontstaan door het samenspel van aarde, zand, steen, asfalt, metaal, glas, plastic, bomen, planten, gras etc. De manier waarop deze materialen worden gebruikt, zijn bepalend voor de sfeer van een straat, plein, park en gebouwen, voor het gevoel wat het oproept en hoe mensen zich op plekken voelen.

Ik vind dit gegeven heel interessant en dat is de reden dat ik hier onderzoek naar heb gedaan en er mijn beroep van heb kunnen maken.


Harmonie en disharmonie zijn af te lezen bij sfeerovergangen. Elke kruising kent een sfeerovergang naar een straat eigen sfeer. Soms ontstaan er conflicten waardoor er een ongewenste sfeer ontstaat of kan juist het tegenovergestelde ontstaan doordat er een harmonieuze en fraaie energie wordt opgeroepen. Als sferologe kan ik de spanningen en conflicten bij sfeerovervangen expliciet maken en oplossingsrichtingen aangeven, waardoor de spanning wordt ondervangen of weggenomen.

 

Alle materie is met elkaar verweven. Elk voorwerp, maar ook elke fysieke plek, heeft alles tegelijkertijd in zich.

Als voorbeeld noem ik een vaas. Een vaas heeft licht (verdicht licht door de massa oftewel materie), heeft kleur, een stijl, een vorm en een uitstraling en straalt daardoor energie uit, en heeft op energetisch niveau geur, geluid en temperatuur. Dit alles bij elkaar geeft een gevoel.

 

Ik ga in mijn werk uit van het principe dat materie verdicht licht is en dus in verhouding staat met de lichtsnelheid en als gevolg daarvan trilling kent. Trilling in de zin van energie en uitstraling.

Materie trilt op een frequentie van waaruit het materiaal bestaat, zo trilt steen op een andere manier dan waarop hout trilt. Hout is immers een levend materiaal geweest.

Juist omdat materialen onderling zo verschillende resoneren, wordt de trilling, oftewel de energie en uitstraling, op verschillende manier ervaren en gevoeld.

Verschillende stijlen en materialen, roepen verschillende gevoelens op. Denk bijvoorbeeld aan de verschillen tussen oudbouw en nieuwbouw, moderne architectuur versus historische monumenten.

 

Om de wereld om ons heen te duiden, werk ik met sferen die ik verdeel in tien sfeer-elementen, vijf voor het zichtbare spectrum en vijf voor het onzichtbare spectrum

Zichtbaar:        

      1. Licht

      2. Kleur

      3. Vorm

      4. Stijl

      5. Uitstraling

 

Onzichtbaar:    

      6. Geluid

      7. Klimaat

      8. Energie (gevend of nemend)

      9. Geur

      10. Gevoel

 

Deze tien elementen bepalen de sfeer in binnen- en buitenruimtes.

 

Door in een straat te staan, bewust van de 10 sfeerelementen, kan de sfeer concreet worden gemaakt en worden benoemd. Het is interessant om dit proces met bewoners en/of bezoekers te doorlopen.

Op het moment dat er bewustwording ontstaat waar de harmonie en de disharmonie zich bevindt, kunnen oplossingen worden bedacht om de sfeer te verbeteren en de dissonantie eruit te halen.

In mijn rol als sferologe ben ik in staat subjectieve ervaringen te vertalen in objectieve oplossingen. Deze oplossingen kunnen de basis vormen voor een nieuw of ander ontwerp en kan als basis dienen voor ontwerpers. Ervaring leert dat ontwerpers dit als inspirerend ervaren.

 

Sfeer lezen is mogelijk door bewust aanwezig te zijn in een omgeving, bewust te ervaren hoe de plek aanvoelt en vervolgens jezelf te laten resoneren met de sfeer van de plek. Je zult dan bewust ervaren of de plek fijn aanvoelt of juist helemaal niet. Als het fijn is wil je misschien wat langer genieten van het uitzicht en als het niet fijn is ga je misschien onbewust sneller lopen of wil je van de plek weg.

Elke sfeer heeft effect op het fysieke en mentale welbevinden van mensen, maar zijn mensen zich daar ook van bewust?

 

Voor het proces van bewustwording, hanteer ik de volgende principes:

Bewust – bekwaam

Onbewust- bekwaam

Bewust – onbekwaam

Onbewust – onbekwaam.

 

Door mijn onderzoek en ervaring op het gebied van sferen ben ik goed in staat om sfeerplannen te maken. Samen met bewoners en gebruikers maak ik een programma van wensen van uit de vraag wat mensen willen ervaren en beleven. Uitgangspunt daarbij is ‘wat is er nu’ en ‘wat kan er beter’, met als doel dat de locatie intensiever wordt gebruikt, als minder eng wordt ervaren en mensen het fijn vinden om er te verblijven.


Mijn wens is het nieuwe vak sferologie op de kaart van Nederland te zetten. Want we hebben genoeg van alle eentonigheid en dezelfde winkelcentra’s en planontwikkelingen. Nieuwe vormen, ander licht, zorgvuldig met kleur omgaan, nieuwe stijlen, klimaatadeptief. Aandacht voor geur en geluid. Zodat onze omgevingen ons voeden en niet leeg zuigen en ons gevoel er mag zijn en niet vastgezet wordt door harde strakke en rechte vormen. Laten we het anders gaan doen maar wel samen.

 

 

 

Uw herinrichting of verbouwing komt eraan maak een afspraak met mij en zie wat de toevoegde waarde is.